Welkom! Archaeologists4Future heeft als doel archeologen op een laagdrempelige manier een platform te bieden om met elkaar in contact te komen om te discussiëren over de relevantie van archeologie in de 21ste eeuw. Hoe verhouden we ons tot de klimaatcrisis en hoe kunnen we kennis delen over duurzame innovaties in de sector? Wat is de betekenis van archeologie in een veranderende samenleving waar veel op het spel staat? We streven naar diversiteit vanuit het idee dat we een gezamenlijk doel hebben: een toekomst voor de archeologie. Meer vindt je op onze Over-pagina.

Het platform is nog in opbouw. Aanstaande Reuvensdagen (2023) zullen we een eerste sessie organiseren. Wees welkom!