Klimaatrisico’s voor erfgoed in beeld

Kasteel Duivenvoorde (Foto Erfgoedhuis Zuid-Holland)

*Crosspost van Erfgoedhuis Zuid-Holland Zuid-Holland is rijk aan erfgoed. Dit erfgoed staat echter onder druk door klimaatverandering. In 2024 voert Erfgoedhuis Zuid-Holland daarom een quickscan uit om de risico’s van klimaatverandering voor het erfgoed in de provincie in kaart te brengen. Op 7 mei en 6 juni 2024 nodigen we hiervoor graag beleidsadviseurs van gemeenten, […]

Oude waterkelders opnieuw gebruikt

Extreme neerslag komt meer voor en de periodes van droogte duren langer. In historische binnensteden en bij oude boerderijen zijn nog opslagreservoirs die archeologen waterkelders noemen. Bouwhistoricus Pieter-Jan De Vos (Erfgoed Leiden en Omstreken) en architect Peter van Swieten (regent bouwzaken Hof Meermansburg) vertellen enthousiast over waterkelders en de mogelijkheden voor hergebruik. Leg eens uit, […]

Call for blogs

Klimaatcrisis, klimaatadaptatie & de rol van de archeologie in de 21ste eeuw Bestsellerauteur en archeoloog David Van Reybrouck vatte in zijn prestigieuze Huizinga-lezing (2021) onze huidige tijd samen als ‘leven aan de vooravond van een klimaatcatastrofe’. Juist zijn studie archeologie, zo legt hij uit, helpt hem om de lange lijnen te zien. Als archeologen kennen […]