Op goede (onder)gronden en wat we van onze voorouders kunnen leren

SIKB aankondiging jaarcongres

Op goede gronden en wat we van onze voorouders kunnen leren Dit was de titel van een van de sessies op het SIKB-jaarcongres ‘Ondersteboven, de skyline van de bodem’. Reden om de skyline van de bodem als thema voor het jaarcongres te kiezen is het standpunt van het nu demissionaire kabinet dat water en bodem […]

Call for blogs

Klimaatcrisis, klimaatadaptatie & de rol van de archeologie in de 21ste eeuw Bestsellerauteur en archeoloog David Van Reybrouck vatte in zijn prestigieuze Huizinga-lezing (2021) onze huidige tijd samen als ‘leven aan de vooravond van een klimaatcatastrofe’. Juist zijn studie archeologie, zo legt hij uit, helpt hem om de lange lijnen te zien. Als archeologen kennen […]