Stroomafwaarts: een geschiedenis van vondsten uit de Maas

Afbeeldingen van schoenen in de tentoonstelling Stroomafwaarts

Afgelopen april is in het Historiehuis in Roermond een nieuwe wisseltentoonstelling geopend, ‘Stroomafwaarts’. In deze tentoonstelling maakt de bezoeker een reis door de eeuwen heen langs nieuwe en oude vondsten gedaan in de Maas. De tentoonstelling start met een reis langs enkele historische Maasvondsten, zoals een Romeinse tempelsteen die in 1963 is gevonden tijdens baggerwerkzaamheden ten […]

Oude waterkelders opnieuw gebruikt

Extreme neerslag komt meer voor en de periodes van droogte duren langer. In historische binnensteden en bij oude boerderijen zijn nog opslagreservoirs die archeologen waterkelders noemen. Bouwhistoricus Pieter-Jan De Vos (Erfgoed Leiden en Omstreken) en architect Peter van Swieten (regent bouwzaken Hof Meermansburg) vertellen enthousiast over waterkelders en de mogelijkheden voor hergebruik. Leg eens uit, […]