Mens-omgevingsinteracties: verleden, heden en toekomst

In toenemende mate krijgen we te maken met weersextremen als gevolg van klimaatsverandering. Water speelt daarbij een hoofdrol, wat voor de Lage Landen tot uiting komt in periodes van droogte enerzijds, en overstromingen anderzijds. Onze zomers worden warmer, voorzien van grilligere patronen van neerslag, meer verdamping, en een grotere kans op extreme regenbuien, die tevens […]

Oude waterkelders opnieuw gebruikt

Extreme neerslag komt meer voor en de periodes van droogte duren langer. In historische binnensteden en bij oude boerderijen zijn nog opslagreservoirs die archeologen waterkelders noemen. Bouwhistoricus Pieter-Jan De Vos (Erfgoed Leiden en Omstreken) en architect Peter van Swieten (regent bouwzaken Hof Meermansburg) vertellen enthousiast over waterkelders en de mogelijkheden voor hergebruik. Leg eens uit, […]